Kongre tam metin kitapçığı yayınlandı.

Kongre tam metin kitapçığı yayınlandı.
indirmek için tıklayınız.

Kongre özet kitapçığı yayınlanmıştır.

Kongre özet yayınlanmıştır.

İndirmek için tıklayınız.

Kongre Programı Yayınlanmıştır.
 

Değerli Katılımcılar,
Kongre Programı yayımlanmıştır.


Kongre Düzenleme Kurulu
 

KONGRE PROGRAMI

Değerli Katılımcılar,
Gerçekleştireceğimiz Kongre'nin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği etkinliği içerisinde yer almaktadır. Dernek genel başkanı 29 Eylül 2019 itibariyle Oğuz Özat olmuştur.  Bundan dolayı süreci yönetim kurulları yönetmektedir.  Kongre'nin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur, sadece programın ilanında kısa bir aksama olabilir.
Program günü konusunda sizden gelen e postalar değerlendirilecektir.
Bilginize saygı ile duyurulur.

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Türk PDR Der Onursal Başkanı

KONAKLAMA KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR!

Değerli Meslektaşlarımız,
Bildirili veya bildirisiz konaklama kayıtlarımız devam etmektedir.
İletişim: 0551 017 83 89

KONGRE BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ UZATILMIŞTIR!

Meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine bildiri gönderim tarihi 18 Ağustos 2019'a kadar uzatılmıştır. 

Otel rezervasyonlarımızın sınırlı olmasından dolayı kongreye katılacak meslektaşlerımızın ivedilikle Otel kaydını yapmaları önemle rica olunur. Bildirinizin kabul olmaması durumunda otel ücreti iade edilecektir. Otel rezervasyonu için son tarih 20 Ağustos 2019'dur.

Kabul Edilen Bildirler

Kabul Edilen Bildirler için katılımcılarımıza davet mektubu gönderilmeye başlamıştır. Özeti Kabul Edilen katılımcılarımızın otel rezervasyonlarını yapmaları önerilmektedir!

Bildirsiz/Dinleyici Kaydı

Meslektaşlarımız ve Öğrencilerimiz,
Dinleyici kaydını en geç 31 Ağustas 2019 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir.  Bunun için Kongre Kayıtta belirtilen katılım ücretini yatırmaları ve Kesin Kayıt sırasında Dekontu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Kaydınızı geç kalmadan hatta an itibariyle yapmanız önerilir.

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
 

Dear Colleagues,

We’d be honored to see you in Kemer, Antalya between October 24-25-26-27 2019 at the International Counseling and Guidance Congress (ICG Congress 2019) with the cooperation of Turkish Psychological Counseling and Guidance Association and Alanya Alaaddin Keykubat University.
 
The main theme of the 21st International Counseling and Guidance Congress is “School Counseling - 2023 Vision: Title and Reforms. In Turkey, there are approximately 35 thousand counselors are graduated until today. 95% of our graduates are still employed in the Ministry of National Education. Approximately 16 thousand counselors are currently seeking opportunities to be employed in schools, and 17 students are studying to take part in educational institutions. In this context, in line with the 2023 vision of the Ministry of National Education, many reforms are needed in the field of school counseling. These are reforms such as school counselor title, writing the qualifications of school counselor in the Vocational Qualification Authority, preparing the school counseling services regulations, establishing the standards of school counseling practices and preparing the directives on these applications in universities. These ideas have aroused the idea that the theme of the 21st congress should be related to school counseling.
 
In addition to the main theme of School Counseling-2023 Vision: “Title and Reforms”, “counseling supervision” “accreditation in counselor education” themes, ”career counseling”, “ family counseling”, “rehabilitation counseling”, “addiction psychological counseling” and “mental health psychologic counseling” will also be included.
 
We believe that the experts who will participate in our congress are both domestic and international will consider the main themes and sub-themes through the conference, panel, workshop and various discussion platforms to develop and expand the 2023 vision of the counseling field and the counseling profession.
 
Abstracts will be published in the e-Abstract Book and full text presentations will be published in the e-Full Text Book. Also, after the referee process, the full texts of the papers presented at the congress may be published publications of the association in the Journal of the School Counseling, the Journal of Career Counseling or the Journal of Family Counseling.
 
For this great information feast of the counselor education, we welcome our esteemed colleagues to Kemer / ANTALYA.
Yours truly...
 

 


 
 

Important Dates

 • Deadline for Abstract Submission
  18 Ağustos 2019
 • Notification of Abstract Submission
  20 August 2019
 • Registration
  20 August 2019
 • Notification Of The Congress Program
  September 30, 2019
 • Kongre Tarihi
  24-25-26-27 Ekim 2019
 • Last Date For Submission Of Full Papers
  September 04, 2019
 • Notification of Full-Text Evaluation Results
  September 30, 2019
 • Publication of E-Full-Text Book
  November 30, 2019
 • Publication Of The Journals
  December 15, 2019

Kongre Afişi