Kongre tam metin kitapçığı yayınlandı.

Kongre tam metin kitapçığı yayınlandı.
indirmek için tıklayınız.

Kongre özet kitapçığı yayınlanmıştır.

Kongre özet yayınlanmıştır.

İndirmek için tıklayınız.

Kongre Programı Yayınlanmıştır.
 

Değerli Katılımcılar,
Kongre Programı yayımlanmıştır.


Kongre Düzenleme Kurulu
 

KONGRE PROGRAMI

Değerli Katılımcılar,
Gerçekleştireceğimiz Kongre'nin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği etkinliği içerisinde yer almaktadır. Dernek genel başkanı 29 Eylül 2019 itibariyle Oğuz Özat olmuştur.  Bundan dolayı süreci yönetim kurulları yönetmektedir.  Kongre'nin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur, sadece programın ilanında kısa bir aksama olabilir.
Program günü konusunda sizden gelen e postalar değerlendirilecektir.
Bilginize saygı ile duyurulur.

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Türk PDR Der Onursal Başkanı

KONAKLAMA KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR!

Değerli Meslektaşlarımız,
Bildirili veya bildirisiz konaklama kayıtlarımız devam etmektedir.
İletişim: 0551 017 83 89

KONGRE BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ UZATILMIŞTIR!

Meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine bildiri gönderim tarihi 18 Ağustos 2019'a kadar uzatılmıştır. 

Otel rezervasyonlarımızın sınırlı olmasından dolayı kongreye katılacak meslektaşlerımızın ivedilikle Otel kaydını yapmaları önemle rica olunur. Bildirinizin kabul olmaması durumunda otel ücreti iade edilecektir. Otel rezervasyonu için son tarih 20 Ağustos 2019'dur.

Kabul Edilen Bildirler

Kabul Edilen Bildirler için katılımcılarımıza davet mektubu gönderilmeye başlamıştır. Özeti Kabul Edilen katılımcılarımızın otel rezervasyonlarını yapmaları önerilmektedir!

Bildirsiz/Dinleyici Kaydı

Meslektaşlarımız ve Öğrencilerimiz,
Dinleyici kaydını en geç 31 Ağustas 2019 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir.  Bunun için Kongre Kayıtta belirtilen katılım ücretini yatırmaları ve Kesin Kayıt sırasında Dekontu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Kaydınızı geç kalmadan hatta an itibariyle yapmanız önerilir.

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile 24-25-26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da gerçekleştireceğimiz “21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)”nde görmekten onur duyarız.

21. Uluslararası PDR Kongresi’nin ana teması “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” şeklinde belirlenmiştir. Türkiye’de bu güne kadar 35 bine yakın psikolojik danışman mezun edilmiştir. Mezunlarımızın %95’i halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilmektedir. Halen yaklaşık 16 bin psikolojik danışman okullarda istihdam edilmek için fırsat aramakta, yine 17 öğrenci eğitim öğretim kurumlarında görev almak üzere öğrenim görmektedir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuna paralel olarak, okul psikolojik danışmanlığı alanında da birçok reforma gereksinim duyulmaktadır. Bunlar başta okul psikolojik danışmanı unvanı olmak üzere, Mesleki Yeterlik Kurumu’nda okul psikolojik danışman yeterliklerinin yazılması, okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri yönetmeliğinin hazırlanması, okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları standartlarının oluşturulması ve üniversitelerde bu uygulamalarla ilgili yönerge hazırlanması gibi reformlardır. Bu düşünceler 21. kongrenin temasının okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili olması fikrini bizde uyandırmıştır.

Kongremizde “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” ana temasının yanı sıra “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk PDR Der yayınlarından olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir.

PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için siz değerli meslektaşlarımızı Kemer/ANTALYA’ya bekliyoruz.

Saygılarımla…

Düzemleme Kurulu

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  18 Ağustos 2019
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  20 Ağustos 2019
 • Kesin Kayıt
  20 Ağustos 2019
 • Kongre Programının Açıklanması
  30 Eylül 2019
 • Kongre Tarihi
  24-25-26-27 Ekim 2019
 • Kongre E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  04 Kasım 2019
 • Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
  30 Kasım 2019
 • Bildiri E-Tam Metin Kitabının Yayımlanması
  30 Kasım 2019
 • Dergilerin Yayınlanması
  15 Aralık 2019

Kongre Afişi